Życzenia

Wielkanoc 2023   Szanowni Państwo   Za chwilę Wielkanoc z jej przesłaniem i przekazem religijnym zawartym w scenach Triduum Paschalnego. Tradycja tych świąt wykracza jednak poza sferę sacrum. Jednoczymy się nie tylko religijnie i duchowo, ale także rodzinnie, kulturowo, wspólnotowo. Towarzystwo Przyjaciół Janowca jest wspólnotą regionalistów. Pozdrawiam Członków i Sympatyków tej wspólnoty oraz składam im świąteczne życzenia dobrego zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym, pracy zawodowej oraz działalności społecznej.…