Krystyna Wolska (1937-2023)

W dniu 5 czerwca 2023 roku zmarła Krystyna WOLSKA osoba znana w Janowcu i Gminie.  Urodziła się w Augustowie koło Kozienic. Studia wyższe ukończyła w Krakowie. Pracowała jako nauczycielka w Janowcu, gdzie mieszkała z rodziną. W latach 1966−1991 była dyrektorem Szkoły Podstawowej w Janowcu. Była także przewodniczącą Rady Gminy w Janowcu w latach 90 XX wieku.

W 1995 roku znalazła się w grupie założycielskiej Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Była jego wiceprezeską w latach 1995-2002. Aktywnie pracowała na rzecz TPJ i szerzej dla społeczności gminy Janowiec. W roku 2009 została Honorowym Obywatelem Janowca.

Publikowała w Notatniku JanowieckimGazecie Janowieckiej. Była autorką dwóch książek o cmentarzu parafialnym w Janowcu na którym spoczęła w dniu 10 czerwca 2023 roku.

 

Cześć Jej Pamięci
Członkowie i zarząd
Towarzystwa Przyjaciół Janowca