Walne zebranie sprawozdawcze

W dniu 23 czerwca (sobota) w II terminie (11.30) odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Janowca. W załączniku zamieszczamy treść protokołu z walnego zebrania z dnia 26 sierpnia 2017 roku, który był głosowany na bieżącym zebraniu członków.

Notatnik Janowiecki

W bieżącym roku planujemy wydać kolejny numer Notatnika Janowieckiego. Gdyby ktoś zechciał opublikować interesujący tekst – to zapraszamy. Pismo Prezesa i Redaktora NJ

Gazeta Janowiecka

W sprzedaży dostępny jest 83 numer „Gazety Janowieckiej”. Zamieszczamy dalszą część tekstu p. Leszka Zugaja opisującego historię gminy Janowiec w latach 1809-1939. Opisujemy nową siedzibę Gminnej biblioteki Publicznej w Janowcu. Rozpoczynamy bogato udokumentowane wspomnienia o rodzinie Lachtarów z Mszadli. Ponadto prezentujemy aktualności z Towarzystwa i gminy. Zapraszamy po nasze wydawnictwa do zakładki Gazeta Janowiecka. >>Nr 83 Gazety, grudzień 2017 r.<<

Nasze archiwum

Przez okres dwudziestoletniej działalności Towarzystwa Przyjaciół Janowca zgromadziliśmy dużo różnorakich dokumentów, ostatnio zostały one uporządkowane zgodnie z wymogami obowiązującymi w archiwach. Wykonała to niezwykle solidnie i starannie firma ART ACTA Aleksandry Nosowskiej z Radomia. Nasze archiwum mieści się w budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu. Po co nam archiwum i w jakim celu go zorganizowaliśmy? Na czym polega i skąd się bierze waga tego problemu? Otóż żeby ocalić…

Kongres Kultury Województwa Lubelskiego

6-7 września 2017 r. w Centrum Spotkań Kultur w Lublinie odbył się I Kongres Kultury Województwa Lubelskiego. Wzięło w nim udział 666 przedstawicieli instytucji kultury. W kuluarach eksponowano 30 stoisk informujących o ich działalności, a wśród nich wspólne stoisko Powiatu Puławskiego i Towarzystwa Przyjaciół Janowca. Odbył się też koncert zespołów ludowych Lubelszczyzny z udziałem m.in. zespołu Jarzębina z Kocudzy oraz kapeli Św. Mikołaja. Towarzystwo Przyjaciół Janowca reprezentowali…

Walne Zebranie TPJ

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą zorganizował Walne Zebranie Członków, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2017 r. /sobota/ w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu. Porządek obrad zebrania: 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza. 2. Wybór Komisji Wnioskowej. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPJ oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania. 6.…

JANOWIECKIE INTERPRETACJE MUZYKI

Już od 8 lat w ostatnich dniach sierpnia, na zamku w JANOWCU NAD WISŁĄ odbywają się JANOWIECKIE INTERPRETACJE MUZYKI – międzynarodowy kurs interpretacji dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów i akordeonu. Można powiedzieć, iż stały się stałą imprezą organizowaną na zamku w Janowcu. W 2017 roku, w dniach 17-27 sierpnia Janowiec gościł uczestników XVI Janowieckich Interpretacji Muzyki im. Jakuba Walaska. Zaplanowany program spotkania przewidywał wiele koncertów, które…

XI Janowieckie Spotkania Historyczne

W dniu 24 czerwca tego roku w salach tzw. Domu Północnego zamku w Janowcu odbyły się po raz jedenasty Janowieckie Spotkania Historyczne. Tytuł konferencji był dość intrygujący: Obrazy z dziejów Janowca nad Wisłą. Koronowane głowy gośćmi janowieckiego zamku. Okazuje się, że janowiecki zamek bywał miejscem spotkań i sceną zdarzeń, które zapisały się nie tylko w dziejach lokalnych, ale stanowiły znaczące epizody dziejów ogólnych naszego Państwa. Czerwcowa konferencja…

Notatnik Janowiecki

Ukazało się nowe wydanie Notatnika Janowieckiego (19-20 (2013-2016)). Koszt opracowania i wydania nowego numeru to 30 zł. Spis treści najnowszego numeru w zakładce Notatnik Janowiecki.