Powołanie Społecznego Komitetu Odnowy Janowca

Ostatnie wydarzenia w Janowcu przyczyniły się do dobrowolnego zgłoszenia zamiaru utworzenia społecznego ciała (zespołu), którego członkowie mieliby pracować na rzecz odnowy Janowca. Zgłoszenia dokonała grupa członków TPJ, którą uznajemy za autorów inicjatywy i liderów planowanych działań. W skład tej grupy  weszli: Magdalena Gryn, Filip Jaroszyński, Marek Kwasek, Anna Lawenda, Przybysław Lawenda. W środę 24 marca 2021 r. odbyło się zebranie zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janowca…