Drodzy Czytelnicy Gazety Janowieckiej

Wiosna nadeszła, a z nią Święta Wielkiej Nocy. Jesteśmy w drugim roku zarazy. I te święta będą skromniejsze. Ale ważne jest zachowanie tradycji „bogatej duchowo i religijnie”, tak polskiej przy tym i tak rodzinnej. Świętowanie Wielkanocne – zawsze łączyło ludzi naszej kultury i naszych obyczajów.

Z okazji świąt składam w imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janowca najlepsze życzenia zdrowia, wytrwałości, optymizmu i nadziei, że będą jeszcze dni lepsze.

Trwajmy zatem Drodzy Przyjaciele i czekajmy lepszego jutra.
Bo „po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój”.

w imieniu Zarządu TPJ
Andrzej Szymanek