Gazeta Janowiecka nr 107

Publikujemy 107. numer „Gazety Janowieckiej”. Bieżący numer Gazety Janowieckiej rozpoczynamy informacją o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Towarzystwa oraz tekstem protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z sierpnia 2022 roku. Zamieszczamy dalszy ciąg informacji o naszej Gazecie związanych z jej jubileuszem. Są to tytuły i autorzy poszczególnych tekstów z kolejnych wydań Gazety (numery 72-81). Sporą część Gazety poświęcamy śp. Krystynie Wolskiej, która znalazła się w grupie założycielskiej Towarzystwa…