Szanowni Państwo

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Janowca
oraz wszyscy Ludzie „dobrej janowieckiej woli”

 

W imieniu zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janowca, ale także tych, którzy już zdążyli wyrazić swoją aprobatę dla kampanii społecznej „Janowiec Miastem”, serdecznie zachęcam do poparcia naszego projektu „Uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Janowiec konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Janowiec„. Lista poparcia której projekt tutaj publikujemy jest konieczna, by TPJ mogło złożyć formalny wniosek w Radzie Gminy Janowiec.

Z uwagi na wymóg ochrony danych osobowych (rozporządzenie „RODO”) upoważniamy imiennie Marka KwaskaFilipa Jaroszyńskiego do zbierania podpisów na „Liście poparcia” inicjatywy TPJ.

Andrzej Szymanek
Prezes TPJ

Janowiec, 10.08.2021

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji: (pdf)
Projekt listy poparcia: (pdf)