Gazeta Janowiecka nr 102

Zamieszczamy 102. numer „Gazety Janowieckiej”. Numer ten, podobnie jak poprzednie wydania Gazety od numeru 95, ukazuje się jedynie w wydaniu elektronicznym. W bieżącym numerze Gazety publikujemy dalszy ciąg informacji o naszej Gazecie związanych z jej jubileuszem. Tym razem znajdziemy informacje o tytułach i autorach poszczególnych tekstów zamieszczanych w kolejnych wydaniach Gazety. Zamieściliśmy także bieżące informacje odnośnie finału inicjatywy społecznej w Janowcu „Janowiec Miastem”. Z informacji…

Życzenia świąteczne

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy i Osady Janowiec, Janowiecka „Wspólnoto Ludzi Dobrej Woli”, Czytelnicy „Gazety Janowieckiej”, W imieniu zarządu Towarzystwa Przyjaciół Janowca oraz redakcji „Gazety Janowieckiej”     Składam Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2021 roku. Życzę dobrego zdrowia w trudnych czasach „zarazy naszych czasów”. Życzę bliskości ludzi życzliwych oraz opieki Nieba. Trwajmy Drodzy Przyjaciele na przekór złu, które dzisiaj…

Wyniki konsultacji społecznych w sprawie opinii dotyczącej wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Janowiec

W związku z negatywnym wynikiem konsultacji społecznych w sprawie opinii mieszkańców Gminy Janowiec dotyczącej wniosku o nadanie statusu miejscowości Janowiec, przedstawionym Radzie Gminy Janowiec przez Wójta Gminy Janowiec, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 24 listopada i XXXI sesji Rady Gminy Janowiec w dniu 26 listopada 2021 r., Rada Gminy Janowiec podjęła decyzję o nieprocedowaniu dalszych działań związanych z wnioskiem o przywrócenie statusu miasta miejscowości Janowiec. Konsultacje…